Αισθητικές εμφράξεις

Το κάθε δόντι έχει εξωτερικά ιδιαίτερα μορφολογικά χαρακτηριστικά και αποτελείται από διαφορετικά στρώματα οδοντικών ιστών.

Στο εσωτερικό υπάρχει η οδοντίνη με  πιο έντονο χρωματισμό και μικρότερη φωτοδιαπερατότητα και στο εξωτερικό η αδαμαντίνη (σμάλτο) λιγότερο χρωματικά κορεσμένη και πιο φωτοδιαπερατή.

Με τις αισθητικές εμφράξεις αποδίδεται με πιστότητα το ανάγλυφο της επιφάνειας και τα οπτικά χαρακτηριστικά του κάθε δοντιού.

Χρησιμοποιούνται  ρητίνες διαφορετικής φωτοδιαπερατότητας, ιριδισμού και χρωματικού κορεσμού σε στρώσεις και στο τέλος με το κατάλληλο "σκάλισμα¨του τελικού στρώματος οι αποκαταστάσεις γίνονται κυριολεκτικά αόρατες.

Μιχαλακοπούλου 42, 11528, Αθήνα

Τηλ.: 210 72 93 151

΄Ωρες Λειτουργίας:

Καθημερινά 12:00-22:00μμ με ραντεβού

Σάββατο, Κυριακή κλειστά, μόνο επείγοντα.